Değişim Zamanı: ArelMED-I Kuruluyor.

Değişim Zamanı: ArelMED-I Kuruluyor.

ArelMED-I adıyla hayata geçirilen merkez, sağlık sektörüne yönelik hizmet vererek yerli ve milli ürünler geliştirilmesine katkıda bulunacak. Yerli-milli ürün ve hizmetlere çevrilebilecek ileri teknolojiyi ve inovasyonu geliştirmek için endüstriyle birlikte araştırma ve uygulama çalışmaları yürütecek olan ArelMED-I, makine öğrenmesi ve diğer yapay zeka tekniklerini kullanarak ağırlıklı olarak sağlık sektörüne yönelik araştırma-geliştirme projeleri, ihtiyaca özel butik eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermesi planlanmakta. ArelMED-I, ayrıca, erken aşamadaki proje ve girişimleri hayata geçirmek ve kalıcı çözümlere dönüştürmek için akademik ve endüstriyel ortaklarla birlikte kamu-üniversite-sanayi ortaklığına dayalı bir işbirliği çerçevesi sunacak.

İleri teknolojik altyapıya sahip dört laboratuvar ile hizmet verecek. Sağlık alanındaki problem – ihtiyaçlar masaya yatırılarak Yazılım Geliştirme Laboratuvarı, Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Programlanabilir Sistemler Laboratuvarı, Derin Biyo-Elektrik Laboratuvarında teknolojiye dönüştürülecek.

ArelMED-I, radyolojik görüntüleme, görüntü ve sinyal işleme, doğal dil işleme, yapay zeka, karar destek sistemleri, insan-bilgisayar etkileşimi, robotik, endüstriyel ve biyo-sensörler, veri analizi, algoritma geliştirme, kalite kontrol sistemleri, ekonomi ve psikoloji gibi sağlık ve sağlıkla ilişkili pek çok alanda geniş bir yelpazede çözümler sunacak.