Yayınlar

AREL MED-I

ArelMED-I araştırmacı topluluğu tarafından gerçekleştirilmiş akademik yayınların listesi verilmiştir.

 

Araştırma Projeleri

 1. Karaciger Naklinde Safra Anastomozu Için Biyouyumlu Ve Biyobozunur Nanokompozit Malzemelerden Stent Üretimi Ve Klinik Uygulaması, TÜBITAK 1003 PROJESI
 2. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) – TOHUM ALGORİTMA Sağlık Sektörüne Yönelik Yazılım ve Yapay Zeka Araştırma Geliştirme Merkezi, Proje No: TR10/18/GMP/0032, Bütçe: 2.420.221 TL, Ağustos 2018
 3. Motor Üniteye Ait Elektriksel Alan Özniteliklerinin Taramalı Elektromiyografi Yöntemi ile Analizi – İstanbul Üniversitesi BAP
 4. İstanbul Kalkınma Ajansı, “Ortak Kullanıma Yönelik, Kompozit Malzemeler ve Polimer Teknolojileri Ar-Ge Merkezi”, Proje No: TR10/16/YNY/0047, 1.060.000,00 TL, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017
 5. İstanbul Üniversitesi BAP “Marmara bölgesinin tektonik yapısının jeofizik yöntemlerde görüntü işleme teknikleri uygulayarak saptanması”, Proje No: 35156, 2013-2015

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Dilek Göksel Duru and Adil Deniz Duru, “Olaya İlişkin Potansiyellerde Derin Öğrenme ile Örüntü Sınıflandırması,” IEEE Tıptekno’2018, p. 1-4, 2018.
 2. Artuğ T., Akarsu E. O., Şirin N. G., Erbaş B., Baslo M. B., Öge A. E., “Sağlıklı Kontrollerde ve Motor Nöron Hastalarında CMAP Scan Verilerinin Otomatik Analizi”,TıpTekno 2018, Gazimağusa, Kıbrıs, Kasım 2018
 3. Yılmaz V. T., Tulum G., Ergin T., Cüce F., Dandin Ö., Koçak H., Kısaoğlu A., Demiryılmaz İ.,Dinç B., Yaprak M., Aydınlı B., Osman O., “Yarı Otomatik Bir Yöntemle Böbrek, Korteks ve Medulla Hacimlerinin Hesaplanması”, TIPTEKNO, 2018, Gazimağusa, Kıbrıs, Kasım 2018
 4. Tulum G., Artuğ T., Osman O., Yılmaz V. T., Ergin T., Cüce F., Dandin Ö., Kısaoğlu A., Demiryılmaz İ., Yaprak M., Aydınlı B., “Böbrek, Korteks ve Medulla Yapılarının Otomatik Bölütlenmesi”, TıpTekno 2018, Gazimağusa, Kıbrıs, Kasım 2018
 5. Öge A. E., Baslo M. B., Şirin N. G., Artuğ T., Göker İ., “Elektrofizyolojik Mikroskopla Motor Üniteye Bir Bakış”, 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mayıs 2018
 6. Tulum G., Osman O., Dandin Ö., Teomete U., Ergin T., Cüce  F., Koksal M., Olsun A.,“Assessment of ManSeg 2.6b Application’s Accuracy”, EBBT2018, İstanbul, Nisan, 2018
 7. Erbaş B., Şirin N. G., Şahin Ö. K., Akarsu E. O., Artuğ T., Orhan E. K., Baslo M. B., Öge A. E., “Poliomyelit Sekelli Hastaların Asemptomatik Ekstremitelerinde CMAP Scan Analizi ve MScanfit MUNE”, 34.Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs, Nisan 2018
 8. Şahin Ö. K., Erbaş B., Şirin N. G., Artuğ T., Akarsu E. O., Orhan E. K., Emekli U., Mammadova N., Öge A. E., “Periferik Sinir Kesisi olan hastalarda motor ünite kaybının analizi: CMAP Scan ve MScanFit MUNE”, 34.Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs, Nisan 2018
 9. Artuğ T., Akarsu E. O., Şirin N. G., Erbaş B., Orhan E. K., İdrisoğlu H. A., Baslo M. B., Öge A. E., “Tekrarlayan F-Dalgaları ve MUNE İçin Yeni Bir Otomatik Yöntem”, 34.Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs, Nisan 2018
 10. Tulum G., Osman O., Cüce  F., Lapsekili E., Ergin T., Teomete U., “BT Görüntülerinde “Butterworth tabanli böbrek hacim hesabi”, TIPTEKNO, 2017
 11. Eroglu, K., Kurt, P., Kayikcioglu, T., Osman, O. “Investigation of the effect of luminance level on emotional evaluation by P300 waves observed in EEG records”, TIPTEKNO 2017, Trabzon, Ekim 2017
 12. Artuğ T., Göker İ., Osman O., Baslo B., “İğne EMG’si ile Nöromüsküler Kavşak ve Tendon Kayıtlamalarında Nöromüsküler Hastalıkların Welch Yöntemi ile Sınıflandırılması”, TıpTekno 2017, Trabzon, Ekim 2017, pp. 206-209
 13. Kuzu M., Taş O., Tulum G., Uzaktan İzlenebilir Hasta Parametreleri Sistemi”, UBİCTÜS, İstanbul, Mayıs,2017
 14. Gokalp Tulum, Özgür Dandin, Tuncer Ergin, Uygar Teomete, Ferhat Cüce, Onur Osman, “Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Hasarlı Böbrek Tespiti”, EBBT’2017 İstanbul Türkiye
 15. Artuğ T., Göker İ., Osman O., Baslo B., “Nöromüsküler Hastalıkların Kavşak ve Tendon Kayıtlarında Spektrogramlarına Göre Sınıflandırılması”, EBBT 2017, İstanbul, Nisan 2017
 16. Sevinç B., Tulum G.,“Biyogüvenlik Kabinleri için Uzaktan Kontrollü Robotik Kol Tasarımı”, EBBT2017, İstanbul, Nisan, 2017
 17. Tulum G., Dandin Ö., Ergin T., Teomete U., Cüce  F., Osman O., “Detection of Injured Kidney in Computed Tomography”, EBBT2017, İstanbul, Nisan, 2017
 18. Akarsu E. O., Şirin N. G., Dede H. Ö., Artuğ T., Göker İ., Mehdikhanova L., Orhan E. K., İdrisoğlu H. A., Baslo M. B., Öge A. E., “Amyotrofik Lateral Skleroz Hastalarında Tekrarlayan F Yanıtlarının Görsel ve Yazılımsal Değerlendirilmesi”, 32.Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Bodrum, Nisan 2016
 19. Tulum G., Artuğ T., Osman O., Ergin T., Teomete U., Dandin Ö., “Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde İnce Bağırsağın Otomatik Olarak Bölütlenmesi”, EBBT 2016, İstanbul, Nisan 2016
 20. Tuğba Palabaş, Onur Osman, Tuncer Ergin, Uygar Teomete, Özgür Dandin and Nizamettin Aydın , “Yaralanmış Karaciğer Segmentasyonu için Sağ Batın Bölge Sınırının Belirlenmesi”, EBBT2016, Arel Üniversitesi.
 21. Kübra Eroglu, Pınar Kurt, Temel Kayıkçıoğlu ve Onur Osman, “Investigation the Effect of Luminance Level on the Image in EEG Recordings Using Wigner Ville Distrubition”, EBBT2016, Arel Üniversitesi.
 22. Tulum G., Teomete U., Ergin T., Dandin Ö., Cüce  F., Osman O., “BT Görüntülerinde Travmatik Böbreklerin Bilgisayar Destekli Belirlenmesi”, TIPTEKNO, 2016
 23. Albora, A.M., Osman, O., “Adaptive Exhaustive Search Algorithm (AESA) for gravity anomaly profile moddelling”, 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016 – Proceedings 7495749, pp. 349-352.
 24. Eroglu, K., Kurt, P., Kayikcioglu, T., Osman, O., “Investigation the effect of luminance level on the emotional assesment in EEG recordings using wavelet transform”, 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016 – Proceedings 7496068, pp. 1629-1632.
 25. Onur OSMAN, “Radyolojik Görüntüler için Bilgisayar Destekli Tespit Sistemlerinin Geliştirilmesi”, davetli konuşma, TIPTEKNO 2015.
 26. Tuğba Palabas, Onur Osman, Tuncer Ergin, Uygar Teomete, Özgür Dandin, “Yaralanmış Karaciğerin Otomatik Bölütlenmesi”, TIPTEKNO 2015.
 27. Özgür Dandin, Uygar Teomete, Onur Osman, Gökalp Tulum, Tuncer Ergin, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, “Abdominal Travmalı Hastalarda Yaralanmış Dalağın Otomatik Bölütlenmesi”  TIPTEKNO 2015.
 28. Ergin T., Dandin Ö., Osman O,  Tulum G., Teomete U., Cüce F., “Abdominal Travmalı Hastalarda Yeni bir Metod ile Yarı Otomatik İntraabdominal Periorgan Hematom Hacmi Hesaplanması”, TIPTEKNO, 2015
 29. Özkan H., Ergin T., Osman O., Dandin Ö., Teomete U., Tulum G,. “Tramvatik Dalak Yaralanmalarının Tespitinde Tele-tıp Uygulaması”, TIPTEKNO 2015
 30. Kübra Eroğlu, Pınar Kurt, Temel Kayıkçıoğlu, Onur Osman, “Lüminans Düzeyinin Emosyonel Değerlendirme Üzerindeki Etkisinin EEG Kayıtlarında KZFD Yöntemi ile Belirlenmesi”, TIPTEKNO 2015.
 31. Dandin Ö., Teomete U., Osman O,  Tulum G, Ergin T., “BT Görüntülerinde Travmatik Böbreklerin Bilgisayar Destekli Bölütlenmesi”, TIPTEKNO 2015
 32. Dandin Ö., Teomete U., Osman O,  Tulum G, Ergin T., Sabuncuoğlu M. E., “Abdominal Travmalı Hastalarda Yaralanmış Dalağın Otomatik Bölütlenmesi”, TIPTEKNO, 2015
 33. Göker İ., Artuğ T., Baslo B., “Tek Lif Elektromiyografisi Yoluyla Tendondan Kayıtlama ile Lif Çapı Değişkenliğinin Elektriksel Aktiviteye Etkisinin Araştırılması”, TıpTekno 2015, Muğla, Ekim 2015
 34. Artuğ T., Osman O., Göker İ., Baslo B., Bolat B., “Taramalı EMG Sinyallerinin Faz Süresinin Belirlenmesi”, TıpTekno 2015, Muğla, Ekim 2015
 35. Tulum G., Osman O., Bolat B., AlishevN. ,” BT Görüntülerinde Polip Adaylarının Belirlenmesi”, İstanbu Arel Universitesi EBBT, İstanbul, Mayıs, 2014.
 36. Tugrul Artug, Onur Osman, Imran Goker, Baris Baslo, Bulent Bolat, “Taramalı EMG ile Nöromüsküler Hastalıkların Tanısına Yönelik Öznitelik Çıkarmak”, İstanbu Arel Universitesi EBBT, İstanbul, Mayıs, 2014.
 37. Özkan, H., Tulum, G., Osman, O.,  Şahin,S., “Pulmoner Emboli Veri Setinde Özellik İndirgeme”, TIPTEKNO, 2014
 38. Göker İ., Artuğ T., Osman O., Baslo B., “Motor ünite aksiyon potansiyellerinden kas lifi yoğunluğunun kestirilmesi”, XII. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2014
 39. Artuğ T., Osman O., Göker İ., Baslo B., Bolat B., “Nöromüsküler Hastalıkların Tanısına Yönelik Yeni Özniteliklerin Belirlenmesi”, TıpTekno 2013, Antalya, Ekim 2013
 40. Özkan H., Tulum G., Osman O., Şahin S., “BTA Görüntülerinde YSA ile Pulmoner Emboli Tespiti”, TIPTEKNO, 2013
 41. Tulum G., Osman O., Bolat B., Alishev N., “Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kolon Bölgesinin Bulanık C-Means Yöntemiyle Bölütlenmesi”, TIPTEKNO, 2013
 42. Tulum G., Artuğ T., Bolat B., “Ortopedik Rahatsızlıkların Hiyerarşik Sınıflandırıcılar İle Tanısı”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Temmuz 2012
 43. H.Özkan, O. Osman, S. Şahin,” Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Görüntülerinde Pulmoner Emboli Tespiti”, TIPTEKNO 2012, 12, 49-53, Antalya, Kasım 2012.
 44. Tulum G., Göker İ., Osman O, Baslo B., “Motor Ünite Aksiyon Potansiyellerinden Kas Lifi Yoğunluğunun Tespit Edilmesi”,TIPTEKNO 2012
 45. Artuğ T., Uzun T., “LabVIEW ile Mikrodenetleyicili Bir Endüstriyel Otomatik Sıcaklık Kontrol Sistemi”, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt I, s. 254-258, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Ekim 2011
 46. Goker, O. Osman, S. Ozekes, M. Barış Baslo, M. Ertaş, Y. Ulgen, “Taramalı Elektromiyografi İşaretlerinin Lineer Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi,” TIPTEKNO 2011, Antalya, Ekim 2011.
 47. Tulum G., Osman O., “Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kolon Bölgesinin Bölütlenmesi”,  TIPTEKNO, 2011
 48. H. Özkan, O. Osman, S. Şahin, M. M. Atasoy , H. Barutca, A. F. Boz. , A. Olsun, “Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Görüntülerinde Akciğer Damarlarının Bölütlenmesi,” TIPTEKNO 2011, Antalya, Ekim 2011.
 49. Goker, O. Osman, S. Ozekes, M. Barış Baslo, M. Ertaş, Y. Ulgen, “Taramalı Elektromiyografi Yöntemi İle Elde Edilmiş Olan Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Verilerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması” TIPTEKNO 2010, Antalya, Ekim 2010.
 50. H. Özkan, O. Osman, S. Şahin, M. M. Atasoy , H. Barutca, A. F. Boz. , A. Olsun, “Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Görüntülerinde Pulmoner Arter, Segment ve Subsegmentlerin Bölütlenmesi”, TIPTEKNO 2010, Antalya, Ekim 2010.
 51. Tulum G., Kavas A., “ATM Haberleşme Teknolojisi Kullanılarak WCDMA Çekirdek Şebeke Tasarımı”, İTÜSEM, 2009
 52. Kilic N., Osman O., Ucan O.N., “ Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kolon Bölütleme ve Şablon Eşleme Yöntemi ile Kolonik Polip Tespiti”, SİU 2008, Didim
 53. Kılıç N., Osman O. , Uçan O.  N., “Kolonik Polip Tespiti İçin Yeni Bir Bölütleme Yöntemi : Genetik-Hücresel Yapay Sinir Ağları” BİYOMUT 2006 14. Biyomedkal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Mayıs 2006, İstanbul
 54. Odabasioglu N., Uçan ON. Osman O.,”Trellis Coded Quantization/Trellis Coded Continuous Phase Modulation Systems (TCQ/TCCPM) On AWGN Channels,” Mühendislik Bilimleri Genç Arastirmacilar I. Kongresi, sayfa 179-182, 17-20 Subat, 2003.
 55. Odabaşıoğlu N., Osman O., Uçan O.N., “Sürekli Faz Modülasyonlu- Kaynak/Kanal Kodlamalı  (Sfm-K/Kk) Sistemlerin Sönümlemeli Ortamlarda Hata Başarımı,” Union Radio Science International (URSI), sayfa 182-186, Istanbul, Türkiye, 2002.
 56. Uçan O.N., Osman O., Erkan Ö., “Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon İçin Tekrarlamalı Uzay-Zaman Kodlama,” Union Radio Science International (URSI), sayfa 187-192, Istanbul, Türkiye, 2002.
 57. Erkan Ö., Osman O.,  Uçan O.N., “Kısmi Yanıtlı Sönümlemeli Kanallarda Kafes Kodlamalı Modülasyon İçin Uzay-Zaman Kodlama,” Union Radio Science International (URSI), sayfa 197-201, Istanbul, Türkiye, 2002.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Kocak S., Artuğ T., Tulum G., “A Preliminary Study for Remote Healthcare System: Activity Classification for Elder People with on Body Sensors”, 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT), Istanbul, October 2018
 2. Baslo M. B., Şirin N. G., Akarsu E. O., Orhan E. K., Erbaş B., Göker İ., Artuğ T., Öge A. E., “CMAP Scan and Scanning EMG in the Same Muscle: Two Cases with Post-Polio Muscular Atrophy”, 31st International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the IFCN, Washington DC, USA, May 2018
 3. Artuğ T., Akarsu E. O., Şirin N. G., Erbaş B., Orhan E. K., Dede H. Ö., Mehdikhanova L., Göker İ., İdrisoğlu H. A., Baslo M. B., Öge A. E., “A Novel Automatized F-Wave MUNE Method: Preliminary Analysis”, 31st International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the IFCN, Washington DC, USA, May 2018
 4. D. Celiker, C. Ercelik, D. Goksel Duru, “Pulse Controlled Driver Safety Awareness System: A Pilot Study”, IEEE EBBT, p.1-4, 2018.
 5. Dandin O., Cuce F., Teomete U.,  Ergin T., Osman O., Tulum G., “A new semi-automated segmentation method for calculating cerebral hematom volume in brain CT images”, Computer Assisted Radiology and Surgery June 2016, Heidelberg, Germany.
 6. A.D. Duru, D.G. Duru, S. Yumerhodzha, S. Sencer, N. Bebek, “Fractional Anisotropy Changes of Thalamic Stroke Patients: A TBSS Approach,” 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Geneva, Switzerland, June 26-30, 2016.
 7. Dilek Goksel Duru, Mehmed Ozkan, “Self Organizing Feature Mapping Tractography (SOFMAT): An artificial neural network approach for DTI,” 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Geneva, Switzerland, June 26-30, 2016.
 8. Özcan-Çakır, C.E., Atış, E.S., Çotuk, H.B. , Göksel-Duru, D., Duru, A.D., “Changes in Neural Activity due to Posture Position,” 21st annual Congress of the European College of Sport Science – ECSS Vienna 2016, 6-9 July 2016.
 9. Teomete U., Ergin T, Dandin O.,  Osman O., Cuce F.,  Tulum G., Olsun A., “Perisiplenic Hematoma Volume Calculation with a New Formula Confirmed with Semi-Automated Method”, RSNA, ER223-SD-TUB1, Chicago 2016.
 10. Uygar Teomete,  Georgios Z. Papadakis, Onur Osman, Ozgur Dandin, Ulas Bagci, “From Signal to Screen: The Science Behind Radiologic Images”, RSNA, IN119-ED-X, Chicago 2015.
 11. Uygar Teomete, Yuwei Zhou, Ozgur Dandin, Weizhao Zhao, Taner Dandinoglu Onur Osman, Ulas Bagci, “Plastic Bowing Fractures of the Pediatric Forearm: Evaluation of a Novel Computer Aided Method for Detection”, RSNA, RC213-04, Chicago 2015.
 12. Teomete U., Dandin O., Osman O, Tulum G., Ergin T.,  Sabuncuoglu MZ.,”Computer Aided Diagnosis of Spleen Lesions Due to Abdominal Trauma in CT Scans”, RSNA, IN230-SD-TUA3, Chicago 2015.
 13. Artuğ T., Bolat B., Osman O., Göker İ., Baslo B., “Determining MUAP Activity Corridor In Scanning EMG Recordings”, IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Autonomous University of Madrid , Madrid, Spain, September 2015
 14. Artuğ T., Bolat B., Osman O., Göker İ., Tulum G., Baslo B., “Feature Extraction and Classification of Neuromuscular Diseases Using Scanning EMG”, IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Università degli Studi di Milano, Alberobello, Italy, June 2014
 15. Adil Deniz Duru, Zubeyir Bayraktaroglu, Elif Kurt, Cigdem Ulasoglu, Dilek Göksel Duru, Ahmet Ademoglu, Tamer Demiralp, “Source concordance analysis of simultaneously recorded steady state visual evoked potentials and fMRI,” 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), Berlin, Germany, June 2014.
 16. Göker İ., Artuğ T., Osman O., Baslo B., ”Estimation of The Muscle Fiber Density From The Motor Unit Action Potential”, 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the IFCN, Berlin, Germany, March 2014
 17. Artuğ T., Osman O., Göker İ., Baslo B., Bolat B., ”Determining New Features For Diagnosis of Neuromuscular Diseases”, 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the IFCN, Berlin, Germany, March 2014
 18. H.Özkan, O. Osman, S. Şahin, “ Computer Aided Detection of Pulmonary Embolism  in Computer Tomography Angiography Images”,IEEE Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO’13), 359-362 November 7-8, 2013, Ankara DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICECCO.2013.6718301
 19. Dilek Goksel Duru, Adil Deniz Duru, Duygun Erol Barkana, Oner Sanli, Mehmed Ozkan, “Assessment of Surgeon’s Stress Level and Alertness Using EEG during Laparoscopic Simple Nephrectomy,” 6th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Sheraton San Diego Hotel & Marina, San Diego, CA, 6-8 November 2013.
 20. Dilek Goksel Duru, Mehmed Ozkan, “Self-Organizing Maps for Brain Tractography in MRI,” 6th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, Sheraton San Diego Hotel & Marina, San Diego, CA, 6-8 November 2013.
 21. Duygun Erol Barkana, Mehmed Ozkan, Fethi Calisir, Dilek Goksel Duru and Adil Deniz Duru, “Development of a Surgical Interface for Cryoablation of Kidney Tumors,” IWBBIO 2013 International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2013.
 22. Artuğ T., Tulum G., Bolat B., “Performance Evaluation of Feature Selection Algorithms on Human Activity Classification”, International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Institute of Information and Communication Technologies, Albena Bulgaria, June 2013
 23. H. Özkan, O. Osman, S. Şahin, M. M. Atasoy , H. Barutca, A. F. Boz. , A. Olsun,“Lung Segmentation Algorithm for CAD System in CTA Images” World Academy of science Engineering end Technology (ICBCBBE 2011), July 24- 26, 2011, Paris
 24. E. Gose, K. Buyukatak, O. Osman,  O. N. Ucan, “Image Transmission via Iterative Cellular-Turbo System” International Conference on Image, Signal and Vision Computing (ICISVC 2010), July  28-30, 2010, Paris
 25. Dilek Göksel Duru, Mehmed Özkan, “Implementation of an Artificial Neural Network Based Algorithm for Diffusion Tensor Tractography,” 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Palau de Congressos de Catalunya, Barselona, 6-10 June 2010.
 26. Goksel Duru D., Ozkan M., “Determination of Neural Fiber Connections Based on Data Structure Algorithm,” 7th International Symposium on Noninvasive Functional Source Imaging of the Brain and Heart & 7th International Conference on Bioelectromagnetism, Engineering Faculty of Rome, Rome, Italy, 29-31 May 2009.
 27. Göksel Duru D., Özkan M., “Fiber Tracking Based on Unsupervised Learning,” Proceedings of the 4th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, p. 315-318, 2009
 28. Goksel Duru D., Ozkan M., “Self Organizing Feature Maps for the Fiber Tracking in Diffusion Tensor MR Images”, The 4th Institution of Engineering and Technology International Conference on Advances in Medical, Signal and Information Processing MEDSIP 2008, Lido Palace Hotel, Santa Margherita Ligure, Italy, 14-16 July 2008.
 29. Gorgel P., Kilic N., Ucan O.N., Osman O., Sertbas A., “Mammographic Mass Classification Using Wavelet Based Support Vector Machine”, International Workshop III: Mini Symposium on Application of Wavelets to Real World Problem, May 2008, Istanbul
 30. Goksel Duru D., Ozkan M., “SOM Based Diffusion Tensor MR Analysis,” 5th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis ISPA 2007, p. 403-406, Digital Object Identifier 10.1109/ISPA.2007.4383727, 2007.
 31. Goksel Duru D., Ozkan M., “Fiber Tracking: A Recursive Stack Algorithmic Approach,” 29th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in conjunction with the Biennial Conference of the French Society of Biological and Medical Engineering (SFGBM), Lyon, France, 23 – 26 Aug, 2007.
 32. Lemineur G., Harba R., Kilic N., Ucan O.N., Osman O., Benhamou L., “Efficient Estimation of Osteoporosis using Artificial Neural Networks” IEEE 33rd Annual Conference on Industrial Electronics (IECON07), Taipei, Chine, pp. 3039-3044, 2007
 33. Bayat, O., Montlouis, W., Shafai, B., Ucan, O.N., Osman, O. “Channel estimation and tracking of wireless communication”, Proceedings – IEEE Military Communications Conference MILCOM 2005 , art. no. 1605688, 2005.
 34. Ucan O., Bayat O., Shafai B., Osman O., “Equalization of Space Channels with Multilevel Turbo Coded Signals”, Proc. IEEE conf. on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, June 2005.
 35. Özekes S., Osman O., Çamurcu Y., “Computerized Detection of Architectural Distortions in Digital Mammograms,” The 19th International Conference on Computer Assisted Radiology and Surgery, Berlin, 2005.
 36. Osman O., Özekes S., “Breast Cancer Diagnosis via Artificial Neural Networks,” ICSP’2003, Çanakkale 2003
 37. Osman O., Göker I. “Detection of Malignant Tumors Based On Harmonic Analysis” 13th Balkan Biochemical Biophysical Days & Meeting on Metabolic Disorders, Kusadasi 2003.
 38. Osman O., Aydogan D., Uçan O.N., Albora A. M., “Forced Neural Network (FNN) Approach For Gravity Models,” The 3rd International Conference on Erath Sciences and Electronics, Istanbul 2003.
 39. Osman O., Uçan O.N., Aydogan D., Albora A. M., “Adaptive Exhaustive Algorithm (AEA) Evaluation For Grayity Anomaly Maps,” The 3rd International Conference on Erath Sciences and Electronics, Istanbul 2003.
 40. Osman O., Uçan O.N., “Concatenation of Space-Time Block Codes and Turbo Trellis Coded Modulation (ST-TTCM) Over Rician Fading Channels with Imperfect Phase,” International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Istanbul 2003.
 41. Büyükatak K., Göse E., Uçan O. N., Kent S., Osman O., “Channel Equalizatıon and Noise Reduction Based on Turbo Codes,” International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Istanbul 2003.
 42. Göse E., Büyükatak K., Osman O., Uçan O. N., Pastaci H., “Performance of Turbo Decoding for Tıme-Varying multipath Channels,” International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Istanbul 2003.
 43. Osman O., Ucan O.N., Albora A.M., “Evaluation of Hittite Archeological Ruins Using Iterative Cellular Image Processing Algorithm (ICIPA),” International Conference on Earth Sciences and Electronics, ICESE’2002, pp.219-227, Turkey,2002
 44. Ucan O.N., Osman O., Gümüş A., “Performance of turbo coded signals over partial response fading channel with imperfect phase,” IEEE MWSCAS’2000,  04000-026, August 8-11, Lansing, Michigan, 2000.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Demirtaş M., Tulum G., Sağbaş M., Ayten U., “Çevrimiçi Çalışabilen Çoklu Ortama Uygun Hasta İzleme Sistemi”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1,2018, DOI: 10.16984/saufenbilder.337262
 2. Gorgel P., Sertbas A., Kilic N., Ucan O.N., Osman O., “Mammographic Mass Classification using Wavelet Based Support Vector Machine” , Istanbul University-Journal of Electrical&Electronics Engineering, 9(1):867-875, 2009.
 3. Ucan, O.N., Acarer, T., Karacuha, E., Osman, O., Altay, G., Yalcin, Ş., “Performance of the systematic distance-4 codes over fading channels”, Istanbul University – Journal of Electrical and Electronics Engineering 8 (2) , pp. 707-713,2008.
 4. Buyukatak, K., Ucan, O.N., Gose, E., Osman, O., Kent, S., “Adaptive Wiener-turbo system and adaptive Wiener-turbo systems with JPEG & bit plane compressions”, Istanbul University – Journal of Electrical and Electronics Engineering 7 (1) , pp. 257-276, 2007
 5. Kilic N., Osman O., Ucan O.N., “Automatic Colon Segmentation using Cellular Neural Network for The Detection of Colonic Polyps”, Istanbul University-Journal of Electrical&Electronics Engineering, 7(2):419-422, 2007.
 6. Akbulut, O., Osman, O., Ucan, O.N., “Computer network optimization using genetic algorithm”, Istanbul University – Journal of Electrical and Electronics Engineering 6 (2) , pp. 245-250,2006.
 7. Osman O., “Blind Parameter Estimation with Genetic Algorithm In Wireless Fading Channels,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, sayı 7, sayfa 41-46, 2005.
 8. Odabasioglu N., Osman O., Ucan O.N., “Combined Trellis Coded Quantization / Continuous Phase Modulation,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, sayı 3, sayfa 173-186, 2003.
 9. Osman O., Ucan O.N., Albora M., “Iterative Cellular Image Processing Algorithm,” Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.3, no.1, pp.775-782 , 2003.
 10. Özekes S., Osman O., “Classification and Prediction in Data Mining with Neural Networks,” Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.3, no.1, pp.707-712, 2003.
 11. Osman O., “Performance of Antenna Diversity with Turbo Trellis Coded Modulation Over Nakagami Channels,”  Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol:2 , no:1,pp:369-375, 2002.
 12. Bayat O., Alnajjar H., Ucan O.N., Osman O., “Performance Of Turbo Coded Signals Over Fading Channels,” Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol:2, no:1, pp:417-422, 2002.
 13. Erkan O., Osman O., Ucan O. N.,”Trellis Coded Modulation Over Partial Response Fading Channels,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, sayı 1, sayfa 289-299, 2002.
 14. Ucan O.N., Osman O., “Turbo trellis coded modulation  (ttcm) with imperfect phase reference,” Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol:1, no:1, pp:1-5, 2001.
 15. Ucan O.N., Osman O., “Performance of turbo coded signals over partial response fading channel with imperfect phase reference,” Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol:1, no:2,  pp:147-168, 2001.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Artuğ T., Göker İ., Bolat B., Osman O., Orhan E.K., Baslo M.B., “New Features for Scanned Bioelectrical Activity of Motor Unit in Health and Disease”, Biomedical Signal Processing and Control, 41 (2018), pp. 109-128
 2. Osman, O., “Variable antenna-space shift keying for high spectral efficiency in exponentially correlated channels”, International Journal of Communication Systems, DOI: 10.1002/dac.2895, 30(1),  e2895, 2017.
 3. Ozkan, H., Tulum, G., Osman, O., Şahin, S., “Automatic detection of pulmonary embolism in CTA images using machine learning” Elektronika ir Elektrotechnika Elektronika IR Elektrotechnika, 63-67, vol:23, no:1, 2017,  DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.eie.23.1.17585
 4. Tulum G., Bolat B., Osman O., “A Cad of fully Automated Colonic Polyp Detection for Contrasted and non Contrasted CT Scans” International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, DOI: 10.1007/s11548-017-1521-9
 5. Zhou Y., Teomete U., Dandin O., Osman O., Dandinoglu T., Bagci U., Zhao W., Cuce F., “Computer-Aided Detection (CADx) for Plastic Deformation Fractures in Pediatric Forearm”, Computers in Biology and Medicine, 78,  pp. 120–125, November 2016
 6. Cuce F., Dandin Ö. Teomete U., Osman O., Ergin T., Tulum G., Aydın O.U., “Semi-automated calculation of intracranial haematoma volume with a new method”,Injury Elsevier, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2016.02.016
 7. Artuğ T., Göker İ., Bolat B., Osman O., Orhan E.K., Baslo M.B., “The Effect of Recording Site on Extracted Features of Motor Unit Action Potential”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 129 (2016), pp. 172-185
 8. Dandin Ö., Teomete U., Osman O, Tulum G., Ergin T., Sabuncuoğlu M. Z., “Automated Segmentation of the Injured Spleen”, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, DOI: 10.1007/s11548-015-1288-9.
 9. Osman, O., “Variable active antenna spatial modulation”, IET Microwaves, Antennas & Propagation, Volume 9, Issue 15, pp. 1816 – 1824, Dec.2015. (Başlıca Araştırma Eseri)
 10. Karaca, Y.,  Osman, O.,  Karabudak, R., “Linear modeling of multiple sclerosis and its subgroubs”, Turkish Journal of Neurology, Volume 21, Issue 1, pp. 7-12,  2015.
 11. A.D. Duru, D.G. Duru, et.al, “Electrophysiological brain dynamics in elite karate players after a single bout of exercise”, Science et Sports, under review
 12. A.D. Duru, D.G. Duru, S. Yumerhodzha, N. Bebek, “Analysis of correlation between white matter changes and functional responses in thalamic stroke: a DTI & EEG study,” Brain Imaging Behav., DOI 10.1007/s11682-015-9397-1, pp. 1-13, 10 May 2015.
 13. H.Özkan, O. Osman, S. Şahin, A. F. Boz, “A Novel method for pulmonary embolism detection in CTA images” Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 113, No.3, pp. 757 – 766, 2014.
 14. D. Erol Barkana, A. Açık, D. Goksel Duru, A.D. Duru, “Surgical Interface for Kidney Tumor Cryoablation: User-Centered Design Approach,” Theoretical Biology and Medical Modelling (TBioMed), 2014 May 7;11 Suppl 1:S4. doi: 10.1186/1742-4682-11-S1-S4. Epub 2014 May 7. Erratum in Theor Biol Med Model. 11:48; 2014.
 15. Dilek Göksel Duru and Mehmed Özkan, “Application of Self-Organizing Artificial Neural Networks on Simulated Diffusion Tensor Images,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2013, Article ID 690140, 13 pages, doi:10.1155/2013/690140, 2013.
 16. Goker I, Osman O, Ozekes S, Baslo MB, Ertas M, Ulgen Y., “Classification of Juvenile Myoclonic Epilepsy Data Acquired Through Scanning Electromyography with Machine Learning Algorithms”, Journal of Medical Systems, Vol.36, No.5, pp. 2705-2711, 2012.
 17. Ozekes S., Osman O., “Computerized Lung Nodule Detection Using 3D Feature Extraction and Learning Based Algorithms”, Journal of Medical Systems, Volume: 34 Issue: 2, pp. 185-194, APR 2010.
 18. Dilek Göksel Duru and Mehmed Özkan, “Determination of Neural Fiber Connections Based on Data Structure Algorithm,” Computational Intelligence and Neuroscience, vol. 2010, Article ID 251928, 6 pages, 2010. doi:10.1155/2010/251928
 19. Kilic N, Ucan O.N, Osman O., “Colon Segmentation and Colonic Polyp Detection Using Cellular Neural Networks and three-dimensional Template Matching”,   Expert Systems, Volume 26, Number 5, pp. 378-390(13), November 2009.
 20. Kilic N., Ucan O.N., Osman O., “Colonic Polyp Detection in CT Colonography with Fuzzy Rule Based 3D Template Matching”, Journal of Medical Systems, vol.33(1), p.9-18, 2009
 21. Bayat O., Odabasioglu N., Osman O., Ucan O. N., Salehi M. and Shafai B., “Joint Multilevel Turbo Equalization and Continuous Phase Frequency Shift Keying,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Article Number: 458785, doi: 10.1155/2008/458785 9 pages, 2008.
 22. Bayat O., Shafai B., Salehi M., Odabasioglu N., Ucan O. N., Osman O., Signalling enhancement on multilevel turbo codes, International Journal of Communication Systems, Vol.21 ,  Issue 7, pp. 791-798, 2008.
 23. Ozekes S., Osman O., Ucan O.N., “Nodule Detection in the Lung Region, which is Segmented with Genetic Cellular Neural Networks, Using 3D Template Matching with Fuzzy Rule Based Thresholding”, Korean Journal of Radiology, Vol.9, No.1, pp.1-9, 2008.
 24. Ertas G., Gulcur H.O., Tunaci M., Osman O., Ucan O.N., “A preliminary study on computerized lesion localization in MR mammography using 3D nMITR maps, multilayer cellular neural networks, and fuzzy c-partitioning”, Medical Physics, Vol. 35, Issue 1, pp. 195-205, 2008.
 25. Ertaş G., Osman O.,  Gülçür H.Ö., Ucan O.N., Tunacı M., Dursun M., “Breast MR Segmentation and Lesion Detection with Cellular Neural Networks and 3D Template Matching,” Computers in Biology and Medicine, Vol. 38,  Issue 1, pp.116-126, 2008.
 26. Osman O., Albora A.M., Ucan O.N., “Forward Modeling with Forced Neural Networks for Gravity Anomaly Profile,” Mathematical Geology, Vol. 39: pp. 593–605, 2007.
 27. Osman O., Ozekes S., Ucan O.N., “Lung Nodule Diagnosis Using 3D Template Matching”, Computers in Biology and Medicine, Vol. 37, pp. 1167-1172, 2007.
 28. Ucan O.N., Osman O., “Channel Parameter Estimation for Turbo Trellis Coded Modulation in OFDM Systems”, Journal of Communications Technology and Electronics, vol.52, no.4, pp.431-440, 2007.
 29. Osman O., “Performance of Turbo Trellis Coded / Continuous Phase Modulation Over MIMO Channels”, IET Proc. Communications, Volume 1, Issue 3, pp. 354-358, 2007.
 30. Osman O., “Blind Equalization of Multilevel Turbo Coded-Continuous Phase Frequency Shift Keying Over MIMO Channels”, International Journal of Communication Systems, Volume 20, Issue 1, p. 103-119, 2007.
 31. Osman O., Albora A.M., Ucan O.N. “A new approach for residual gravity Anomaly profile interpretations: Forced Neural Network (FNN)”, Annals of Geophysics, Vol. 49, No. 6, pp.1275-1282 December 2006.
 32. Ucan O.N., Buyukatak K., Gose E., Osman O., Odabasioglu N, “Performance of Multilevel-Turbo Codes with Blind/Non-Blind Equalization over WSSUS Multipath Channels,” International Journal of Communication Systems,  Vol.19, pp.281–297, 2006.
 33. Özekes S., Osman O., Çamurcu A.Y., “Mammographic Mass Detection Using A Mass Template”, Korean Journal of Radiology, Vol.6, No.4, pp.221-228, 2005.
 34. Osman O., Ucan O.N. and Odabasioglu N., “Performance of multi-level Turbo codes with group partitioning over satellite channels,” IEE Proc. Communications, Vol.152, No.6, pp.1055-1059, 2005.
 35. Osman O., Ucan O.N., ” Blind Equalization of Turbo Trellis-Coded Partial-Response Continuous-Phase Modulation Signaling Over Narrow-Band Rician Fading Channels ,” IEEE Transactions on Wireless Communications , Vol.4, No.2, pp.397-403, March 2005.
 36. Gose E., Pastaci H., Ucan O.N., Buyukatak K., Osman O., “Performance of Transmit Diversity-Turbo Trellis Coded Modulation (TD-TTCM) over Genetically estimated WSSUS Mimo Channels,” Frequenz , Vol.58, pp.249-255, 2004.
 37. Ucan O.N., Osman O., “Blind Equalization of Space Time-Turbo Trellis Coded / Continuous Phase Modulation over Rician Fading Channels,” European Transactions on Telecommunications, Vol.15, Issue no. 5, pp. 447 – 458, September-October 2004.
 38. Ucan O.N., Osman O., “Concatenation of Space-Time Block Codes and Turbo Trellis Coded Modulation (ST-TTCM) Over Rician Fading Channels with Imperfect Phase,” International Journal of Communication Systems, Vol.17, No.4 , pp. 347 – 361, 2004.
 39. Ucan O.N., Osman O., Paker S., “Turbo coded signals over wireless local loop environment”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), Vol.56, No.3, pp.163-168, 2002.

 

Diğer Yayınlar

 1. Duru, D.G., ve Özkan, M, “Chapter 3: Determination of Neural Fiber Connections Based on Data Structure Algorithm”, Data Structure and Software Engineering Challenges and Improvements, Edited by James L. Antonakos, Pages 42–52, Print ISBN: 978-1-926692-97-5, eBook ISBN: 978-1-4665-6260-8, DOI: 10.1201/b13126-5, Apple Academic Press, Oct 2012.
 2. Duru, D.G. and M. Özkan, “Chapter 4: Information and Data Architecture,” Advances in Information Technology Research and Application, ISBN 978-1-4649-2074-5, Scholarly Ed. Press, Atlanta, 2011.
 3. Göksel Duru, D., “A Hebbian Learning Approach for Diffusion Tensor Analysis and Tractography,” New Advances in Machine Learning, ISBN 978-953-307-034-6, InTech Press, p. 345-356, 2010.
 4. Osman O. Ucan O.N, Contemporary Coding Techniques and Applications for Mobile Communications, CRC Press, 2009, ISBN: 1420054619.
 5. Goksel Duru D., Ozkan M., “Generating Simulated DT-MRI Dataset,” Encyclopedia of Healthcare Information Systems, Information Science Reference, ISBN 978-1-59904-889-5, Publisher Medical Information Science Reference IGI Global, p. 623-630, 2008.
 6. Ucan O.N., Osman O., Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Kasım 2006, ISBN: 9944-77-039-6.
 7. Ucan O.N., Osman O., Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği,Nobel Yayın Dağıtım, Kasım 2006, ISBN: 9944-77-009-4.
 8. Ucan O.N., Osman O., Albora A.M.,  Görüntü İşleme Teknikleri ve Mühendislik Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Aralık 2006, ISBN: 9944-77-051-5.
 9. Albora A.M., Ucan O.N., Osman O., Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri ve Uygulamaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2006, ISBN: 9944-77-002-7.
 10. Ucan O.N., Osman O., Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Teknikleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003, ISBN No: 975-404-695-6.
 11. Ucan O.N., Albora A.M. İşaret ve Görüntü İşlemede Yeni Yaklaşımlar (İteratif Hücresel Resim İşleme Algoritması – Bölüm), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003, ISBN No: 975-404-686-.