Yetkinlikler

AREL MED-I

Yerli-milli ürün ve hizmetlere çevrilebilecek ileri teknolojiyi ve inovasyonu geliştirmek için endüstriyle birlikte araştırma ve uygulama çalışmaları yürüten ArelMED-I, yapay zeka, makine öğrenme, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), algoritma geliştirme ve sanal/artırılmış gerçeklik konularında sağlık başta olmak üzere savunma, otomotiv, havacılık ve uzay sanayi alanlarındaki sorunları kalıcı çözümlere dönüştüren hizmetler vermektedir. Bu kapsamda araştırma-geliştirme projeleri üzerinde çalışmakta, ihtiyaca özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.