Projeler

AREL MED-I

1. İSTKA TR10-18-GMP-0032

Tohum Algoritma Sağlık Sektörüne Yönelik Yazılım ve Yapay Zeka Araştırma Geliştirme Merkezi Projesi

2. TÜBİTAK 1003 117Z693

Karaciğer naklinde safra anastomozu için biyouyumlu ve biyobozunur nanokompozit malzemelerden stent üretimi ve klinik uygulaması

Karaciğer naklinde karşılaşılan safra komplikasyonlarını (kaçak ve darlık) en aza indirecek, safra anastomozu iyileşmesini hızlandıracak, safra kanal sayı ve çapına göre farklı çap, boy ve şekillerde yeni bir biyobozunur stent geliştirilmesi ve stentin biyolojik, klinik toleransının araştırılması hedeflenmektedir. Geliştirilecek bu biyomalzeme sayesinde safra komplikasyonlarından doğan mortalite ve morbiditeyi azaltarak hasta ve karaciğer sağ kalımını artırılması amaçlanmaktadır.

 

Proje Ortakları

  • İstanbul Arel Üniversitesi
  • Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi